Genel

İşkur İş Başvurusu – İşkur Güncel İş İlanları 2023

İşkur İş Başvurusu Nasıl Yapılır ?

İçindekiler

İşkur İş Başvurusu , İşkur İş İlanları ve İşkur İş Başvurusu Nasıl Yapılır? Gibi pek çok sorunun cevabını yazımızın devamında bulabilirsiniz . İnceleyeceğimiz Başlıklar İse şu şekildedir ;

 • İşkur Hakkında
 • İşkur Kaydı Nasıl Yapılır?
 • İşkur İş Başvurusu Nasıl Yapılır?
 • İşkur İş İlanları

İşkur Hakkında

Ülkemizde kamu istihdam hizmetlerine ilişkin ilk yasal düzenleme, ilk iş yasamız olan 1936 tarihli 3008 sayılı İş Kanunudur. Söz konusu Kanun iş ve işçi bulma aracılığı yapan özel büroların yasaklanmasını ve bu hizmetin kamu tekelinde yapılmasını sağlayacak İş ve İşçi Bulma Kurumunun üç yıl içinde kurulmasını öngörmekteydi. Üç yıllık sürede kurum kurulamayınca 1939 tarihli 3612 sayılı Kanun ile Kurumun yasa tasarısının iki yıl içinde TBMM’ne sunulacağı kararlaştırıldı.

Ancak araya II. Dünya Savaşının da girmesiyle bu süre de aşıldı ve sonunda 21 Ocak 1946 tarihinde 4837 sayılı Kanun ile kamu istihdam hizmetlerini vermek üzere İş ve İşçi Bulma Kurumu (İİBK) kuruldu. İş ve İşçi Bulma Kurumu 15.03.1946 tarihinde faaliyete geçti. 4837 sayılı Kanun Kurumun görevini “işçilere vasıflarına uygun işler bulmak ve işverenlere de işlerine uygun vasıfta işçi bulmak” yani iş ve işçi bulmaya aracılık olarak belirlemiştir.

İİBK 1946 yılından itibaren işgücü piyasasında iş ve işçi bulmaya aracılık hizmetini vermeye başlamış, özellikle gelişmekte olan sanayiinin işgücü ihtiyacını karşılama ve işgücünün sektörel ve coğrafi hareketliliğini sağlamada kendisine verilen görevi uzun süre başarıyla yerine getirmiştir. 1960’lı yıllarla birlikte başta Almanya olmak üzere sanayileşmiş ülkelerin artan işgücü ihtiyaçları ve bu ihtiyacı yabancı işçiler yoluyla da karşılamaları üzerine İİBK, yurtdışına işçi gönderme faaliyetine yoğunlaşmıştır.

1973 Petrol Krizinden sonra sanayileşmiş ülkelerde yaşanan durgunluk ve artan işsizlik, yurtdışından işgücü talebinin durmasına neden olmuştur. Bu gelişme yurt dışına işçi gönderme faaliyetine odaklaşan İİBK ve kamu istihdam hizmetleri için gerileme sürecinin başlangıcı olmuştur. Kurum değişen işgücü piyasasının ihtiyacı olan hizmetleri vermede kendini yenileyememiş ve işgücü piyasasında kamu hizmetlerinin rolü gittikçe azalmaya başlamıştır.

Kurumun faaliyetleri için belirleyici olan Uluslararası Çalışma Teşkilatının işsizlik hakkındaki 1919 tarihli ve 2 No’lu Sözleşmesi 16.02.1950 tarihinde; ücretli iş bulma bürolarının kapatılması hakkındaki 1933 tarihli ve 34 No’lu sözleşmesi 11.02.1946 tarihinde; iş ve işçi bulma servisi kurulması hakkındaki 1948 tarihli ve 88 No’lu Sözleşmesi 30.11.1949 tarihinde; özel iş bulma büroları hakkındaki 1949 tarihli ve 96 No’lu Sözleşmesi 08.08.1951 tarihinde ve istihdam politikasıyla ilgili 1964 tarihli ve 122 No’lu Sözleşmesinin de 9.11.1976 tarihinde onaylanmasına rağmen İş ve İşçi Bulma Kurumunun asli görevleri ancak 25.08.1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanunu’nda belirtilmiştir.

İş piyasasının düzenlenmesi ise planlı döneme geçilmeden ve sözkonusu sözleşmeler onaylanmadan önce gerçekleşmiş bulunmaktadır. Bu nedenle, Kurum iş piyasasının ülke çapında ve belirli bir plan ve program çerçevesinde düzenlenmesini sağlayacak çağdaş ve dinamik bir yapıya kavuşturulamamıştır. Böylece, Kurumun ülkemizdeki gelişmesi, özellikle yasal düzenlemeler bakımından ihtiyaçların çok gerisinde kalmış, zaman zaman yapılan münferit değişikler ise arzu edilen etkinliği sağlayamamıştır.

Bunun doğal sonucu olarak da Kurum, yukarıda belirtilen Uluslararası Sözleşmelere uygun bir şekilde teşkilat yapısını, hukuki statüsünü ve personel rejimini geliştiremediğinden sadece iş ve işçi bulma aracılığı faaliyetlerine ilişkin bir takım formaliteleri yerine getirmeye çalışan bir kuruluş görünümünden öteye geçememiştir.

1980’li yıllarla birlikte başlayan küreselleşme, teknolojik gelişmeler ve bilgi toplumu kamu istihdam kurumlarının önemini artırmış, fonksiyonlarını genişletmiştir. İş ve İşçi Bulma Kurumu’nu da gerek dünyada gerekse ülkemizde ki teknolojik alanda ve işgücü piyasasında meydana gelen gelişmeleri izleyebilecek, çağdaş iş kurumlarının üstlendiği görevleri yerine getirebilecek ve aktif işgücü programlarını uygulayabilecek bir yapıya kavuşturmak amacıyla, 4 Ekim 2000 tarih ve 617 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İş ve İşçi Bulma Kurumu kapatılarak, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kurulmuştur.

Ancak, Anayasa Mahkemesi 31.10.2000 tarih ve Esas No: 2000/63, Karar No: 2000/36 sayılı kararı ile 617 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi iptal etmiş ve iptal kararının Resmi gazete’de yayımlandığı tarihten dokuz ay sonra yürürlüğe gireceğine karar vermiştir. Dokuz aylık süre 08.08.2001 tarihinde sona ermiştir. Bu süre içerisinde yeni bir yasal düzenleme yapılamadığından Kurum faaliyetlerini yasal dayanaktan yoksun olarak sürdürmek zorunda kalmıştır.

Nihayet, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce 25.06.2003 tarihinde kabul edilen ve 05.07.2003 tarih ve 25159 sayılı Resmi gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4904 sayılı Türkiye iş Kurumu Kanunu ile Kurum kuruluş yasasına kavuşmuştur.

İstihdamın korunması, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulan Türkiye İş Kurumu yeni yasa ile;

Kurum, görev alanı genişletilerek klasik iş ve işçi bulma hizmetlerinin yanı sıra, aktif ve pasif işgücü politikalarını uygulayabilecek bir yapıya kavuşturulmuştur.
Katılımcı ve sosyal diyaloğa açık bir örgütlenme modeli benimsenerek; Türkiye’nin istihdam politikasının oluşturulmasına yardımcı olmak üzere, Sosyal tarafların çoğunlukta olduğu, kamu ve üniversite temsilcilerinin de yer aldığı bir Genel Kurul oluşturulmuştur.
Kurumun, en yüksek yönetim, karar, yetki ve sorumluluk taşıyan organı olarak, işçi, işveren ve esnaf ve sanatkarlar temsilcilerinin de içinde bulunduğu Yönetim Kurulu oluşturulmuştur.

İllerde, bölgesel kalkınmada yerel inisiyatifi geliştirmek ve yerel istihdam politikalarını belirlemek üzere İl İstihdam Kurulları oluşturulmuştur.
Yurtiçi ve yurtdışı iş ve işçi bulma faaliyetlerinde bulunmak üzere, Özel İstihdam Bürolarının kurulmasına izin verilerek, Kurumun bu alandaki tekel yetkisi kaldırılmıştır.

İllerde etkin hizmet verebilmek amacıyla, Bölge Müdürlükleri kaldırılarak İl Müdürlükleri oluşturulmuştur.
Kurumun görevlerini etkin bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla, nitelikli personel istihdamını sağlamak üzere kariyer meslek olarak İstihdam Uzmanlığı ihdas edilmiştir.

İşkur İş Başvurusu hakkında detaylı bilgilere yazımızın devamında ulaşabilirsiniz. İşkur İş Başvurusu – İşkur İş İlanları – Gibi pek çok konuda kafanıza takılan ve cevabını merak ettiğiniz soruları aşağıdaki yorumlar kısmından bizlere ulaştırabilirsiniz.

İşkur İş Başvurusu
İşkur İş Başvurusu

İşkur Kaydı Nasıl Yapılır ?

İş arayan binlerce insan İşkur İş İlanları üzerinden yeni işini bulabilmek adına İşkur İş İlanlarını araştırıyor. İşkur Üzerinden yeni işinizi bulmak ve işkur iş ilanlarını görebilmek için öncelikle İşkur’a kayıt olmanız gerekmektedir. İşkur’a kayıt olduktan sonra ise İşkur Kayıt Belgesi alabilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyerek İşkur kaydınızı yapabilir ve Kayıt belgenizi kolayca alabilirsiniz.

 • İŞKUR’ kaydı  için öncelikle https://esube.iskur.gov.tr/ linke tıklayarak İŞKUR giriş sayfasına gidin.
 • Ardından sayfada bulunan İş Arayan kısmından üye ol seçeneğine tıklayın,  açılan sayfada çıkan üyelik sözleşmesini okuyup onaylamanız gerekmektedir.
 • Sonrasında sizden istenilen kimlik bilgilerinize dair bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde girerek ileri butonuna tıklayın.
 • Ayrıca üyelik işlemleri sırasında sizden istenilen telefon ve mail adresini doğru bir şekilde girmeniz üyeliğinizin gerçekleştirilebilmesi için önemlidir. Aksi taktirde üyelik işlemini gerçekleştiremezsiniz.

İŞKUR kayıt işleminizi tamamladıktan sonra , İŞKUR Kayıt belgesi alma adımına geçebilirsiniz .

İŞKUR kayıt belgesi için şu adımları izleyin;

 • Öncelikle  e-Devlet resmi web sayfasını açın.
 • Ardından çıkan giriş sayfasından kimlik doğrulama işlemlerini yapmadıysanız yapınız,
 • Kimlik doğrulama işlemi için T.C. kimlik numaranızı ve e-Devlet şifrenizi girerek ‘Giriş’ butonuna basın. (Eğer bir e-Devlet şifresine sahip değilseniz size en yakın PTT şubesine giderek bir e-Devlet şifresi temin edebilirsiniz.)
 • Ardından açılan e-Devlet ana sayfasının en üstünde bulunan arama butonuna basarak ilgili alana İŞKUR Kayıt Belgesi (Türkiye İş Kurumu) yazıp arama işlemine devam edin.
 • Açılan sayfada İŞKUR kayıt belgenizi görebilir ve sayfanın sağ üstünde bulunan yazdır butonuna tıklayarak belgenizin bir çıktısını alabilirsiniz.

İŞKUR İş Başvurusu Nasıl Yapılır ? 

İŞKUR’ kayıt olma ve İŞKUR kayıt belgesi alma işlemlerinden sonra en önemli konu olan İŞKUR İş Başvurusu Nasıl yapılır ? sorusunun cevabına geçelim .

 • Öncelikle İŞKUR internet sitesi ana sayfasında sağ üst köşede bulunan İntetnet şubesi butonuna tıklayın .
 • Açılan sayfada İş arayan ve İş veren giriş ekranı bulunur . Burada İş Arayan Girişi bölümünde bulunan Giriş butonuna tıklayın . Ardından TC Kimlik numaranızı ve Şifrenizi girin . ( E-devlet ile giriş butonunu kullanarak e-devlet bilgileriniz ile de giriş yapabilirsiniz.
 • Giriş işleminizin ardından Özgeçmişinizi hazırlamanız gerekmektedir. İŞKUR özgeçmişinizi hazırlarken İş arama durumunuzu mutlaka aktif olarak kaydedin .

Özgeçmişinizi hazırladıktan sonra kaydedin . Artık İşkur İş İlanlarına ulaşabilir ve İşkur İş Başvurunuzu kolayca yapabilirsiniz .

İş Başvuru Formu Doldururken Dikkat Edilmesi Gerekenler

1. Fotoğraf konusuna dikkat
Fotoğraf ekleme konusunda iki ayrı görüş var; eklenmeli ve eklenmemeli olarak. Eğer eklemek istiyorsan profesyonel bir fotoğraf olmalı. CV’de yer alacak bir tatil fotoğrafı pek de profesyonel durmayacaktır.

2.Eğitimdeki önemli aşamalar unutulmamalı
Yurtdışı değişim programı veya çift anadal yaptıysan CV’nde mutlaka belirtmelisin. Ayrıca; üniversiteler veya bölümler arası geçişlerin de önemli olduğunu unutma.

3.Unvan kadar iş tanımı da önemli
Sadece unvanını yazmak yaptığın işle ilgili bilgiyi yeterli şekilde anlatmaz. İş ve staj deneyimlerini ters kronolojik; yani günümüzden geçmişe doğru giderek, 5 maddeyi geçmeyecek şekilde özetlemen karşı tarafın deneyimlerini değerlendirmesi açısından son derece önemli.

4.Kendini yeteneklerinle tanımlayabilirsin
Çalışkanlılık, ekip çalışmasına uygunluk, inisiyatif alabilme gibi özellikler hemen hemen her CV’de rastlanabilecek özellikler. Oysa işine özgü becerilerine, eğitimlerine ve yetkinliklerine odaklanırsan kendinle ilgili daha fazla bilgi vermiş olursun.

5.Aşırı detaya girmemekte fayda var
İşinle ilgili program bilgini ve becerilerini sıralaman elbette önemli ancak Skype kullanabilmek bir meziyet değildir. Bunları CV’ne yazmana hiç gerek yok.

6.Anahtar kelimeler yardımcı olacaktır
Bazı işverenler CV’leri elemek için anahtar kelime tarama uygulamaları kullanır. İşinle ilgili kalıpları kullanmaktan çekinme.

7.Profesyonellik için referanslar iş ortamından seçilmeli
Referans verdiğin kişiyle mutlaka birlikte çalışmış veya proje yapmış olmaya dikkat etmen önemli. Arkadaşının babası doğru referans değildir, tabii ki birlikte çalışmadıysan…

8.Bazı hobilerini yazabilirsin
Hobilerin kişiliğin hakkında ipuçları verir. Başvurmuş olduğun pozisyon ve kuruma uygunluğun ile ilgili değerlendirilirken de sana yardımcı olacaktır. Bu yüzden seni en doğru şekilde yansıtacağına inandığın hobileri yazabilirsin.

9.CV’nin uzun olması, etkileyici olduğu anlamına gelmez
Çok uzun bir kariyerin olabilir ancak 2 sayfadan uzun bir CV’nin 7 saniye ile sınırlı kalması çok zor.

10.CV güncel olmalı
Eğitim veya deneyiminle ilgili her değişikliği CV’ne de yansıtmalısın. Yeni edindiğin uzmanlık, sertifika gibi yetkinlikleri eklemen potansiyel işverenini etkileyebilir.

İşkur İş İlanları

Yukarıda belirttiğimiz tüm işlemleri tamamladıktan sonra , İŞKUR İş İlanları butonuna tıklayarak yayımlanan İş İlanlarını inceleyebilir ve size en uygun iş için iş başvurusu yapabilirsiniz . Bazı ilanlarda ise firmaların İletişim bilgileri , Personel aranan pozisyon , aranan nitelikler, İş görüşmesinin yapılacağı adres bilgileri ve görüşme tarihi gibi bir çok bilgi verilerek iş görüşmesi yüz yüze yapılır. İşkur yönlendirme formu alarak iş görüşmesine gidebilirsiniz.

İŞKUR Güncel İş İlanları


İlan No : 00006812870

Son Başvuru Tarihi : 25.06.2022

KARTON BARDAK MAKİNASI İMALATI YAPAN FİRMAMIZDA ÇALIŞMAK ÜZERE;

 • Makina sektöründe çalışmış,
 • Alanında tecrübeli,
 • En az Lise Mezunu
 • Seyahat engeli olmayan ( Yurt içi ve Yurt dışı)
 • Tercihen İngilizce ve Arapça bilen ( sadece İngilizce de olabilir )
 • İnsan ilişkileri güçlü, etkili iletişim kurabilen
 • Analitik düşünebilen, problem çözme becerisine sahip,
 • Hizmet kalitesine önem veren
 • Müşterilerin soru ve sorunlarına çözüm sunmak, bunların çözümü için gerekli bölümler ile koordinasyonu sağlamak,

Dikkatli ve disiplinli çalışmayı ilke edinmiş çalışma arkadaşı aramaktayız.

Görüşmeler; Fikirtepe Mah. Barış Sok. No:1 Kat: 8 Daire:100 Alya Life Residence Kadıköy / İstanbul

Ömür BEN – Mali Müşavirlik ofisinde yapılacaktır.

İş Başvurusu 

İlan No : 00006814090

Son Başvuru Tarihi : 25.06.2022

Medikal Tekstil Sektöründe Ortopedi Ürünleri Üreten Firmamıza

 • Komleci ve Singerci mesai arkadaşları aranmaktadır
 • En az Orta okul Mezunu
 • Yol+Yemek+Maaş
 • Maaş  günleri
 • Ayın 5 ve 10 de Maaş verilir
 • Cumartesi Pazar ve Mesai Yoktur
 • Sabah iş başı 9:00
 • Çay Molası:10:30-16:30(15 dk)
 • Yemek Molas:13:00  (14:00 iş başı)
 • Akşam paydos:19:30
İş Başvurusu 

İŞKUR İş Başvurusu Nasıl İptal Edilir ?

En çok merak edilen ve sorun yaşanan konulardan birisi de İşkur İş Başvurusu İptal konusudur . İşkur İş Başvurusu Nasıl İptal Edilir ? Sorusunun yanıtı ise İşkur resmi internet sitesine giriş yaparak profil sekmesinde bulunan iş arama durumunu pasife çevirmektir. İş arama durumunuzu pasif hale getirerek İş Başvurularınızı iptal edebilirsiniz.

İşkur İş İlanları Sıkça Sorulanlar 

İŞKUR İş Başvurusu Ne Zaman Sonuçlanır?
İŞKUR iş ilanlarına her geçen gün artmakta ve bu sebeple insan kaynakları birimi yoğun mesai harcamaktadır. Bu sebeple İŞKUR iş başvuruları 3 ile 10 gün arasında bir süre zarfında sonuçlanmaktadır. Daha hızlı sonuç alabilme adına dilerseniz, firmanın insan kaynakları birimi ile irtibata geçip bilgi alabilirsiniz.

İŞKUR Stajyer Alımı Yapıyormu ?
Bir çok insanın cevabını merak ettiği konulardan biride Dülğeroğulları Stajyer alımı yapıyormu ? İŞKUR çeşitli Firmalarda farklı departman ve pozisyonlarda görevlendirmek üzere , Lise ve Üniversitelerin ilgili bölümlerinde staj döneminde olan adaylar için staj imkanı sunmaktadır .
İŞKUR staj başvuruları İşkur resmi internet sitesindeki , İş Başvuru Formu aracılığı ile yapılabilmektedir.

İşkur Part Time Personel Alımı Yapıyor mu?
İşkur İş İlanları içerisinde en fazla sorulan soruların başında part time personel alımları ile ilgili olanlar gelmektedir. 2022 yılının geri kalanı için yayınlanan iş ilanları içerisinde pek çok iş pozisyonu için part time personel alımı yapıldığı görülmektedir.
İşkur part time iş ilanlarının tamamını sitemiz üzerinden takip edebilir, tercih ettiğiniz iş pozisyonu için iş başvurusu formu gönderebilirsiniz.

İşsizlik maaşı nasıl alınır ? 

İşsizlik maaşı almak için genellikle bir dizi adımı izlemeniz gerekmektedir. Bu adımlar ülkeden ülkeye ve yerel yasalara göre değişiklik gösterebilir. Aşağıda genel olarak işsizlik maaşı almak için izlenen adımları bulabilirsiniz:

 1. İşsizlik Sigortası Başvurusu: İlk adım, ilgili ülkedeki işsizlik sigortası programına başvurudur. Bu başvuru, genellikle yerel işsizlik sigortası kurumuna veya işsizlik fonuna yapılır. Başvuru formunu doldurmanız ve gerekli belgeleri sunmanız gerekebilir.

 2. Başvuru Değerlendirmesi: Başvurunuz, işsizlik sigortası kurumu tarafından değerlendirilecektir. Bu değerlendirme sürecinde, iş kaybınızın işsizlik sigortası programının gerekliliklerini karşılaması gerekmektedir. Örneğin, çalışma süresi, prim ödeme koşulları ve işsiz kalma durumu gibi belirli kriterleri yerine getirmeniz gerekebilir.

 3. İş Arama Bildirimi: İşsizlik maaşı almak için çoğu ülkede iş arama bildirimi yapmanız gerekmektedir. Bu, düzenli olarak iş aradığınızı ve uygun iş fırsatlarını takip ettiğinizi göstermek amacıyla yapılır. İş arama bildirimleri, genellikle belirli bir süre içinde belirli sayıda iş başvurusu yapmanızı gerektirebilir.

 4. Maaş Ödemesi: Başvurunuz onaylandıktan sonra işsizlik maaşı ödemesi başlayacaktır. Ödemeler genellikle belirli bir süre boyunca düzenli aralıklarla yapılır. Ödeme miktarı, çalışma geçmişi, kazanç düzeyi ve yerel yasalara göre değişiklik gösterebilir.

İŞKUR Genel Müdürlük İletişim Bilgileri

Adres : Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No:42 Yenimahalle / ANKARA

TEL: (0312) 216 30 00

FAX: (0312) 435 29 27
Çağrı Merkezi : 444 75 87

İŞKUR İl Müdürlükleri İletişim Bilgileri

Tüm şehirlerde bulunan İşkur İl Müdürlüklerine ait iletişim numaraları , Adres ve konum bilgilerine aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

İşkur İl Müdürlükleri İletişim Bilgileri 

isbasvurum.Net

Daha internetin bilinmediği zamanlardan bu yana, iş dünyasında ki firmalara danışmanlık hizmeti veren uzman çalışma arkadaşlarımızla birlikte, heyecan verici ve uzun soluklu bir maratona isbasvurum.net ile giriş yaptık.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu